Đồng Tháp: Định hướng phát triển đô thị

Nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh thực hiện hiệu quả các đề án phát triển kinh tế, mạng lưới đô thị của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát triển định hình rõ nét, với 2 đô thị loại II là thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc và 1 đô thị loại III là thị xã Hồng Ngự, mới đây cũng đã được công nhận thành phố. Tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 38%. Định hướng phát triển đô thị cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Hiện các địa phương cũng đã thực hiện những bước tiền đề, góp phần cho sự phát triển này.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

PNJ

Hoa Hồng Phát (10/2020)

Thông tin cần biết