Pháp luật & cuộc sống - 26/9/2016: Khó khăn trong đăng ký khai sinh cho trẻ em

Mặc đù Luật hộ tịch đã có nhiều quy định tạo thuận lợi tối đa cho người dân như: đơn giản hóa và cắt giảm nhiều giấy tờ không cần thiết khi đăng ký hộ tịch so với trước đây. Thế nhưng hiện nay vẫn còn một số quy định liên quan đến việc đăng ký khai sinh cho trẻ em gây khó khăn cho cả người dân và cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch.