Thêm điểm trao đổi hàng hóa ở vùng biên Đồng Tháp

Để tạo điều kiện cho người dân 2 bên biên giới VN- Camphuchia có thể trao đổi nhu yếu phẩm sử dụng hàng ngày, khi không được qua lại cửa khẩu trong mùa nước, Đồn biên phòng Cầu Muống, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã thành lập thêm điểm “trao đổi hàng hóa” tại bến sông đối diện chợ Cả Sách.

Mỗi ngày, Đồn biên phòng Cầu Muống bố trí chiến sĩ túc trực để quản lý, giám sát hoạt động trao đổi hàng hóa. Số lượng nhu yếu phẩm trao đổi chỉ vừa đủ sử dụng cho từng hộ gia đình. Khi trao đổi, người dân hai nước không được tiếp xúc trực tiếp với nhau mà đặt hàng hóa tại bàn tiếp nhận, sau đó, người mua nhận hàng và để tiền lại trên bàn, người bán sẽ lại lấy tiền sau. Hiện toàn huyện Hồng Ngự có 3 điểm trao đổi hàng hóa hỗ trợ người dân trao đổi nhu yếu phẩm trong thời điểm phòng chống dịch Covid 19 tại các cửa khẩu biên giới.

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Viettel (12/2020)

Bluezone

PNJ

Hoa Hồng Phát (10/2020)

Thông tin cần biết