THĐT thông báo thời gian sơ tuyển PTV, quay phim và dựng phim
06/09/2016 14:58

Sau thời gian xét duyệt, Hội đồng tuyển dụng Đài PT TH Đồng Tháp đã thông báo kết quả xét hồ sơ và thời gian tổ chức sơ tuyển.

Đài PT TH ĐT tuyển quay phim, dựng phim, phát thanh viên
04/08/2016 17:19

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đài PT TH Đồng Tháp thông báo tuyển dụng quay phim, dựng phim và phát thanh viên.

Giới thiệu phim trong ngày