Thời sự tối - Thứ Năm, 08/12/2016

HĐND tỉnh Đồng Tháp thông qua nhiều nghị quyết quan trong làm nền tảng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo; Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN Bloomberg 2016 quy tụ các nhà lãnh đạo ASEAN trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính; Đồng Tháp: hoàn thành công tác chuẩn bị lễ hội Gò Tháp và kỷ niệm lần thứ 150 ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều.

Thăm dò ý kiến