Bộ Công an lập đường dây nóng chống tham nhũng

01/12/2018 14:19:52

​Lần đầu tiên, người dân cả nước có thể phản ánh những hành vi tiêu cực, tham nhũng của lực lượng công an qua số điện thoại đường dây nóng 069.234.2593.


Số điện thoại đường dây nóng 069.234.2593 mới được Bộ Công an cung cấp. Đây là đường dây nóng chuyên biệt vừa được triển khai.

Bộ Công an đề nghị người dân khi phản ánh thông tin phải sử dụng tiếng Việt, nêu cụ thể họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Cơ quan tiếp nhận thông tin đường dây nóng có thể từ chối tiếp nhận nếu các phản ánh không đáp ứng những yêu cầu trên hoặc thông tin cung cấp không có cơ sở, căn cứ rõ ràng.

(Theo: VTVO)

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc