Khảo sát, đánh giá dạy học theo tài liệu công nghệ giáo dục

07/09/2018 17:09:16

​Sáng nay, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8. 


Cuộc họp tập trung với 3 chuyên đề về: Tình hình chuẩn bị năm học mới trên địa bàn tỉnh; giải pháp phát triển thể thao học đường; và công tác dạy nghề, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.  

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác chuẩn bị năm học 2018 – 2019 cơ bản đã ổn định. Tỷ lệ học sinh ra lớp đến nay đạt khoảng 99%. Công tác phối hợp, hỗ trợ học sinh đến trường ở một số nơi bị chia cắt do nước lên đã được triển khai kịp thời. Đối với việc phát triển thể thao học đường, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đề ra 5 nhóm giải pháp, trong đó sẽ đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất và kêu gọi xã hội hóa đầu tư. 

Về công tác dạy nghề, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, đã thực hiện 45% kế hoạch tuyển sinh, đào tạo; đưa gần 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt kế hoạch năm. Liên quan đến việc bão đổ bộ vào Nhật Bản, Sở LĐTB&XH thông tin, các lao động của Đồng Tháp tại Nhật được hỗ trợ trú bão an toàn. 

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm đến công tác quản lý thực hiện các khoản thu đầu năm học theo đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường trong mùa nước nổi; khảo sát, đánh giá cụ thể việc triển khai dạy học theo tài liệu công nghệ giáo dục lớp 1 ở các trường, tránh gây tâm lý bất an trong người dân. Riêng về phát triển thể thao học đường và công tác dạy nghề, gắn với đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành chuyên môn phối hợp soạn thảo dự thảo kế hoạch chi tiết.

Thanh Toàn/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc