Khắc phục bất cập, tồn đọng giải quyết án hành chính

08/08/2018 17:40:06

​Sáng nay, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc về giải quyết án hành chính”. Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo cần phải khắc phục ngay những bất cập còn tồn đọng trong công tác xử lý án hành chính. 

Luật Tố tụng hành chính có nhiều sửa đổi, bổ sung thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình. Đặc thù của án hành chính là một loại án mới, khó và bao trùm tất cả các lĩnh vực của quản lý hành chính nhà nước nên việc giải quyết án hành chính gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thời gian để người bị kiện cung cấp tài liệu, chứng cứ là quá ngắn, khiến cho cho người bị kiện không đủ thời gian để thực hiện đúng pháp luật.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra một số kiến nghị như: Giao cho trưởng phòng nội chính hoặc trưởng ban tiếp công dân của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; người được ủy quyền tham gia các vụ án hành chính khi nhận được thông báo của Tòa án thì sắp xếp thời gian đến dự để giải quyết vụ án nhanh chóng và đúng theo quy định của pháp luật. 

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương và các cơ quan tư pháp tuân thủ nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính, tiếp thu và khắc phục những bất cập tồn động; đồng thời chỉ đạo Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh sớm ban hành quy chế giải quyết án hành chính nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị, xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ nhân dân.

Duy Anh/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu phim trong ngày