Đồng Tháp không tăng học phí năm học 2018 - 2019

12/07/2018 07:56:52

​UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh (gồm cấp học mầm non và giáo dục phổ thông) không tăng học phí trong năm học 2018 – 2019. Theo đó, mức thu học phí năm học 2018 – 2019 được thu bằng với năm học 2017 - 2018.


Cụ thể, mức thu học phí đối với cấp học mầm non ở nông thôn là 35.000 đồng/tháng/học sinh, thành thị là 70.000 đồng/tháng/học sinh. 

Cấp trung học cơ sở ở nông thôn: 35.000 đồng/tháng/học sinh, thành thị: 65.000 đồng/tháng/học sinh. 

Bậc trung học phổ thông, nếu học sinh học chương trình đại trà ở nông thôn là 40.000 đồng/tháng, ở thành thị có mức thu gấp đôi. 

Đối với các trường chuyên, các lớp phổ thông dạy theo chương trình chuyên là 90.000 đồng/tháng/học sinh. 

Các trung tâm giáo dục thường xuyên áp dụng học phí tương đương với mức học phí của các trường phổ thông trung học cùng cấp trên địa bàn.

Đối với mức thu học phí từ năm học 2019 - 2020 trở đi, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường kỳ giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh (trước khi bắt đầu năm học).

PV/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc