THĐT thông báo thời gian sơ tuyển PTV, quay phim và dựng phim

06/09/2016 14:58:04

​Sau thời gian xét duyệt, Hội đồng tuyển dụng Đài PT TH Đồng Tháp đã thông báo kết quả xét hồ sơ và thời gian tổ chức sơ tuyển.


Theo đó, đối với ứng viên dự tuyển vị trí phát thanh viên sẽ được phỏng vấn và thử tiếng vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 13/9/2016. 

Đối với ứng viên dự tuyển dựng phim và quay phim sẽ được kiểm tra kỹ năng vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/9/2016. 

Mời tải để xem thông tin chi tiết thông báo: 

+ Kết quả xét hồ sơ và thời gian tổ chức sơ tuyển

+ Lịch thi tuyển viên chức

+ Danh sách sơ tuyển quay phim

+ Danh sách sơ tuyển phát thanh viên

+ Danh sách sơ tuyển dựng phim


Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc